7-Bromo-2-(hydroxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene

Catalogue Number PC502461

Synonym(s):

Commodity Code

2934999090

MDL Number

MFCD29432935

CAS:  | PC502461 | 7-Bromo-2-(hydroxymethyl)-3-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene