4-Amino-2'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride

Catalogue Number PC11161

Synonym(s): 2'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine hydrochloride

CAS Number

811842-57-6

Commodity Code

2902900000

MDL Number

MFCD04973787

CAS: 811842-57-6 | PC11161 | 4-Amino-2'-(trifluoromethyl)biphenyl hydrochloride