3-(Trifluoromethyl)-7-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene

Catalogue Number PC502541

Synonym(s):

Commodity Code

2934999090

MDL Number

MFCD31561218

CAS:  | PC502541 | 3-(Trifluoromethyl)-7-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene