3-(Trifluoromethyl)-6-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene

Catalogue Number PC502515

Synonym(s):

Commodity Code

2934999090

MDL Number

MFCD31561210

CAS:  | PC502515 | 3-(Trifluoromethyl)-6-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene