3-Fluoro-2-nitrophenyl acetylene

Catalogue Number PC53477

Synonym(s): 1-Ethynyl-3-fluoro-2-nitrobenzene

Commodity Code

2904990090

MDL Number

MFCD30723386

CAS:  | PC53477 | 3-Fluoro-2-nitrophenyl acetylene