3-{2-Amino-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]ethyl}pyridine

Catalogue Number PC7429

Synonym(s): 2-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-2-pyridin-3-ylethylamine

CAS Number

927989-97-7

Commodity Code

2933399990

MDL Number

MFCD08165827

CAS: 927989-97-7 | PC7429 | 3-{2-Amino-1-[(4-fluorophenyl)sulphonyl]ethyl}pyridine