2-(Cyanomethyl)-1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester

Catalogue Number OR50832

Synonym(s):

Commodity Code

2933599590

MDL Number

MFCD32200417

CAS:  | OR50832 | 2-(Cyanomethyl)-1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester