1-Bromo-3-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzene

Catalogue Number OR3495

Synonym(s): (3-Bromophenethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane

CAS Number

249937-07-3

Commodity Code

2931900090

MDL Number

MFCD09027279

Purity
98%
CAS: 249937-07-3 | OR3495 | 1-Bromo-3-[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]benzene

Product Enquiry