1-(5-Methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-oxazol-4-yl)methylamine

Catalogue Number OR6205

Synonym(s): 4-Aminomethyl-5-methyl-2-(pyridin-3-yl)-1,3-oxazole

CAS Number

914637-12-0

Commodity Code

2933399990

MDL Number

MFCD08056290

Purity
95%
CAS: 914637-12-0 | OR6205 | 1-(5-Methyl-2-pyridin-3-yl-1,3-oxazol-4-yl)methylamine