1-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-(hydroxymethyl)piperidine

Catalogue Number OR14095

Synonym(s): {1-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidin-3-yl}methanol

CAS Number

349098-57-3

Commodity Code

2933399990

MDL Number

MFCD01185759

CAS: 349098-57-3 | OR14095 | 1-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-3-(hydroxymethyl)piperidine

Product Enquiry