1-[4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethyl)-4-(2-hydroxyethyl)piperazine

Catalogue Number OR12018

Synonym(s): 2-[4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethyl)piperazino]-1-ethanol

CAS Number

874834-85-2

Commodity Code

2933599590

MDL Number

MFCD06808731

CAS: 874834-85-2 | OR12018 | 1-[4-(2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylmethyl)-4-(2-hydroxyethyl)piperazine

Product Enquiry