1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole

Catalogue Number PC410043

Synonym(s):

Commodity Code

2933199090

MDL Number

MFCD09468206

CAS:  | PC410043 | 1-[2-(4-Nitro-1H-pyrazol-1-yl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole

Product Enquiry